Dobré jablká
E-shop s donáškou
E-shop

Ako sa môžete zapojiť do programu „Školské ovocie“?

 

  1. Stačí nám zavolať na telefónne číslo 0911 988 196, 02/40208137 alebo poslať e-mail na skolskeovocie@dobrejablka.sk. Do programu sa môžu zapojiť všetky základné, materské školy, ktoré navštevujú žiaci od 3 do 15 rokov.
  2. každá škola uzatvorí s Boni Fructi  (schválený dodávateľ školského ovocia) zmluvu  o spolupráci na školský rok 2015/16 – v 3 origináloch. Zmluva medzi školou a dodávateľom obsahuje okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka aj údaje podľa kapitoly 11 národnej stratégie.  Škola môže mať iba jedného dodávateľa v rámci programu školské ovocie
  3. Čestné vyhlásenie školy  - je súčasťou zmluvy o spolupráci – presný počet detí sa odsúhlasí najneskôr do 29.9.2015 , po tomto termíne je možné tento počet zvýšiť iba písomne a to so súhlasom PPA, znížiť sa môže (viď podmienky bod č.6 podmienky školského ovocia) - 2x originál.
  4. Poverenie – v prípade že sa škola rozhodne riešiť realizáciu dodávok OZ cez školskú jedáleň, na jeden školský rok splnomocní školskú jedáleň na plnenie všetkých úloh – 2xoriginál.

Všetky vyplnené potvrdené doklady v požadovaných origináloch škola odovzdá najneskôr do 29.9.2015 nášmu predajcovi (obchodníkovi) alebo ich pošle na adresu:

Boni Fructi, spol.s r.o.

Lipnická 3035/162

900 42  Dunajská Lužná

Po tomto termíne už nie je možné sa do programu „školské ovocie „ prihlásiť

 

Akou formou škola informuje o jej zaradení do program „Školské ovocie“?

- škola vystaví na viditeľnom mieste v škole informačný plagát o programe (každá škola ho dostane od svojho dodávateľa)
- môže vyvesiť na nástenky v triedach informačné letáčiky o výživových hodnotách druhov ovocia a zeleniny
- iné formy informácií (kresby, súťaže, kvízy, ručné práce, práce v školskej záhrade...).

 

 

Náš eshop používa súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu. Ďalšie súbory cookie používame na analýzy. Tie môžete prípadne odmietnuť.